Goya

President

Foula Christopoulos

Secretary

Lucas Koukouvaos

Treasurer

Maria Maragoudakis

ADVISOR:  George Koukouvaos

For information, please contact George Koukouvaos at

                                                        info@gocw.ca